شهره روحانی  دکتر نیاز محمد محمودی
رییس نظارت و ارزابی پژوهشگاه رنگ  مدیر گروه محیط زیست پژوهشگاه رنگ
   
دکترموسی صادقی کیاخانی دکتر ابراهیم قاسمی 
مدیر گروه رنگزای آلی پژوهشگاه رنگ معاون مالی و منابع انسانی پژوهشگاه رنگ 
   
دکتر مهدی صفی   دکتر مژگان حسین نژاد
رئیس دفتر ریاست، رئیس پژوهشکده فیزیک رنگ پژوهشگاه رنگ  مدیر نشریات پژوهشگاه رنگ 
   
 دکتر سیدمسعود اعتضاد  دکتر رضا محمد علی مالک
 مدیر آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه رنگ مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
   
 دکتر سید حسین امیر شاهی  دکتر سید هژیر بهرامی 
هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر  هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر  
   
 دکتر علیرضا خسروی  دکتر حسین ایزدان
هیئت علمی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیر کبیر   هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
   
 دکتر فرزانه علی حسینی  دکتر حبیب الله طیبی 
هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان  هیئت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد قائمشهر  
   
 دکتر پیمان ولی پور  دکتر خسرو فریزاده
 هیئت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد قائمشهر   هیئت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد شهرری 
   
دکتر امین الدین حاجی دکتر جواد مختاری 
هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد هیئت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
   
دکتر محمد خواجه مهریزی دکتر محمد علی توانایی
هیئت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد هیئت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
   
دکتر احمد اکبری  دکتر سیامک صفا پور
هیئت علمی گروه فرش دانشگاه کاشان   هیئت علمی گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز
   
دکتر سید محمود طباطبایی دکتر زهرا احمدی 
هیئت علمی و مدیر گروه فرش دانشگاه علم و هنر اردکان یزد  هیئت علمی گروه فرش دانشگاه هنر تهران 
   
 مهندس اسداله جعفرآبادی آشتیانی  دکتر میلاد آبنیکی
مدیر گروه صنایع شیمیایی دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده ولی عصر(عج)   پژوهشگر، گروه رزین و افزودنی ها پژوهشگاه رنگ