برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

06 بهمن 1401
08:30-17:00

6,000,000

ریال ایران
پژوهشگاه رنگ
شرکت کنندگان: 4
دکتر موسی صادقی کیاخانی

06 بهمن 1401
08:30-17:00

6,000,000

ریال ایران
پزوهشگاه رنگ
شرکت کنندگان: 10
دکتر موسی صادقی کیاخانی، علی عابدی نیا

06 بهمن 1401
08:30-10:30

2,000,000

ریال ایران
به صورت آنلاین
شرکت کنندگان: 1
هانیه فخری
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.