برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

قبل از
1401-10-05

3,000,000

ریال ایران
بعد از
1401-10-05

3,500,000

ریال ایران

عضو هیات علمی

قبل از
1401-10-05

3,500,000

ریال ایران
بعد از
1401-10-05

4,000,000

ریال ایران

محققین و مدیران صنعتی

قبل از
1401-10-05

5,000,000

ریال ایران
بعد از
1401-10-05

7,000,000

ریال ایران

دانشجویان بدون مقاله

قبل از
1401-10-05

2,000,000

ریال ایران
بعد از
1401-10-05

2,500,000

ریال ایران
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.

خدمات

رایگان

            - امکان ارائه مقالات بر اساس ارزیابی کمیته داوران و نظر کمیته علمی کنفرانس

            - امکان دریافت گواهی ارائه مقالات(اعم از شفاهی یا پوستر)

            - امکان حضور در کلیه جلسات ارائه مقالات (اعم از شفاهی یا پوستر)

            - امکان حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه

            - امکان دریافت گواهی ارائه مقالات (اعم از شفاهی یا پوستر)

            - بسته همایش شامل اطلاعات مربوط به کلیه مقالات و برنامه های کنفرانس

            - یک وعده ناهار در روزهای برگزاری کنفرانس