کارگاه آموزشی2

رنگرزی با رنگزاهای طبیعی:بررسی اثر اسید و دندانه

20درصد تخفیف دانشجویی

01 فروردین 1402

کارگاه آموزشی1

سنتز رنگزای آزو:واکنش دی آزوتاسیون و کوپلینگ

20درصد تخفیف دانشجویی

08 دی 1401

ISC

همایش ملی رنگ، محیط زیست و توسعه پایدار موفق به دریافت گواهی ISC شد.

29 شهریور 1401

چاپ مقالات 1

مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک

01 فروردین 1402

چاپ مقالات2

مجله (iranian jornal of textile nanobio modification)

22 شهریور 1401